Wydarzyło się w przeszłości

22 czerwca

W 1889 roku urodził sie Jan Zygmunt Czapla, lekarz, regionalista, powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-sowieckiej. Jego publikacje (m.in. w "Dzienniku Kujawskim") poważnie rozszerzyły stan wiedzy o dziejach ziemi kujawskiej.
W 1981 roku we Francji zmarł w zapomnieniu Wiktor Junosza-Dąbrowski (ur. 1896), literat, publicysta, bokser, trener i działacz sportowy. W 1921 r. załozył w Inowrocławiu Kujawski Klub Bokserski, dając początek wybitnej pozycji tutejszego pięściarstwa w okresie międzywojennym.

Legenda "O nazwach podinowrocławskich wsi, bitwie pod Mątwami"

Fragment obrazu, przedstawiający największą w naszej historii bratobójczą i krwawą walkę Polaków Fragment obrazu, przedstawiający największą w naszej historii bratobójczą i krwawą walkę Polaków http://inowroclaw.naszemiasto.pl/

Historia ta wydarzyła się podczas wojen szwedzkich. W pobliżu wsi Mątwy, w niewielkich odległościach leżą obok siebie trzy miejscowości - Janowice, Przedbojewice i Tupadły. Kiedy potop szwedzki ogarnął już cały kraj, dotarł też pod Inowrocław w pobliże Mątew.

W obecnej wsi Janowice wojska szwedzkie starły się z wojskami polskimi, którym dowodził gen. Jan i to od jego imienia wieś Janowice wzięła swoją nazwę. Bitwa była straszliwa. W pobliżu pewnej miejscowości rozegrała się bitwa wstępna i na pamiątkę tego zdarzenia nazwano wieś Przedbojewicami. Szwedzi musieli ustąpić pola nacierającym wojskom polskim. Wielu z nich padło na polach obecnej wsi Tupadły. Na pamiątkę tego wydarzenia miejscowość otrzymała nazwę Tupadły, a ponieważ mnóstwo szwedów poległo, aż zaczerwieniła się od krwi (zmątwiła) pobliska rzeka Noteć, w okolicy Mątew. Odnogę jej nazwano Mątwą.

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:16

Skomentuj

Początek strony