Wydarzyło się w przeszłości

23 czerwca

W 1858 roku urodził się Jan Eweryst Szymański, kupiec, księgarz i wydawca. W latach 1888-1889 wydawał w Inowrocławiu tygodnik "Głos Kujawski".
W 1986 roku rozpoczęto proces zatapiania inowrocławskiej kopalni "Solno".

Historia

Efekt zapadnięcia się kościoła Matki Boskiej w 1909 r. Efekt zapadnięcia się kościoła Matki Boskiej w 1909 r. Pocztówka ze zbiorów własnych autora

Wybrane, ważne wydarzenia z historii Inowrocławia.

 

1096

Bunt księcia Zbigniewa przeciwko swemu ojcu Władysławowi Hermanowi w Kruszwicy, po stłumieniu którego Władysław Herman popiera rozwój Inowrocławia.

1136

Pierwsza wzmianka o Kujawach w dokumentach pisanych - bulli papieża Innocentego II.

1144

Wytyczenie granicy zachodniej Kujaw nad Notecią koło Kwieciszewa, między władcą Wielkopolski Mieszkiem Starym, a księciem kujawskim Bolesławem IV Kędzierzawym.

1185

Pierwsza wzmianka o Inowrocławiu w dokumencie Leszka Białego księcia mazowieckiego, syna Bolesława Kędzierzawego.

1193

Inowrocław wymieniony jest w bulli papieża Celestyna III.

XII/XIII w.

Pobudowano w Inowrocławiu w stylu romańskim kościół Najświętszej Maryi Panny.

1211

Przypuszczalna data urodzin Kazimierza i Konradowica księcia kujawskiego, który później w Inowrocławiu pobudował sobie zamek.

1230/31

Inowrocław zostaje stolicą księstwa kujawskiego jako rezydencja księcia Kazimierza Konradowica, zwanego kujawskim.

1238

Książę Kazimierz Kujawski sprowadza do Inowrocławia franciszkanów, którzy budują tu kościół i klasztor w pobliżu dzisiejszego Teatru Miejskiego.

1239

Najazd księcia pomorskiego Świętopełka na Kujawy i Inowrocław, zniszczenie miasta i pożar, w czasie którego podobno spalił się kościół św. Mikołaja.

1238 - 1267

W tym okresie Książe Kazimierz Kujawski nadał Inowrocławiowi prawa miejskie i pobudował szpital i kościół św. Ducha.

1252

Utworzono w Inowrocławiu komorę celną.

1267

Umiera Książe Kazimierz Kujawski.

1268

Bunt możnowładców kujawskich przeciwko księciu inowrocławskiemu Ziemomysłowi.

1273

Książę kaliski Bolesław Pobożny rozstrzyga spór między władysławem Łokietkiem Łokietkiem Krzyżakami.

1287

Umiera Książe inowrocławski Ziemomysł pozostawiając księstwo inowrocławskie trzem swoim synom: Leszkowi, Przemysłowi i Kazimierzowi III.

1306

Książe inowrocławski Przemysł podpisał w Toruniu zawieszenie broni z Zakonem Krzyżackim i przy tym dokumencie zachował się odcisk pieczęci Inowrocławia.

1321

Ogłoszenie w kościele św. Mikołaja w procesie papieskim wyroku sądowego, na mocy którego Zakon Krzyżacki zobowiązany został zwrócić Polsce Pomorze Gdańskie.

1327

Kujawy inowrocławskie z miastem Inowrocławiem przechodzą pod bezpośrednią władzę króla Władysława Łokietka.

1332

Najazd Krzyżaków na Kujawy i zajęcie Inowrocławia.

1332 - 1337

Okupacja miasta przez Krzyżaków.

1337

Układy Kazimierza Wielkiego z mistrzem Krzyżaków Dietrichem von Altenburgiem w sprawie zwrotu zagarniętych Kujaw i Inowrocławia.

1343

Podpisanie układu kaliskiego kaliskiego Krzyżakami przez Kazimierza Wielkiego na łące koło Wierzbiczan i Murzynna położonych niedaleko Inowrocławia i zwrot całych Kujaw Polsce.

1371

Władysław Biały pretenduje do tronu polskiego po śmierci Kazimierza Wielkiego Wielkiego okresowo opanowuje Inowrocław.

1397

Królowa Jadwiga pertraktuje w Inowrocławiu z delegacją Krzyżaków z wielkim mistrzem Konradem von Jungingenrm na czele o zwrot Ziemi Dobrzyńskiej i Żmudzi oraz przepowiada im ciężkie klęski.

1410

Król Władysław Jagiełło odwiedza Inowrocław, wizyty również m.in. w 1412, 1420, 1422.

1431

Zniszczenie miasta przez najazd krzyżacki.

1450

Król Kazimierz Jagiellończyk odnowił prawa miejskie Inowrocławia i nadał mieszczanom nowe przywileje.

1480

Na rynku inowrocławskim spalono ks. Macieja za udział w ruchu husyckim.

1523

Król Zygmunt I zwolnił mieszczan inowrocławskich od wszelkich usług pańszczyźnianych wobec króla i grodu.

1628

Miasto nawiedziła zaraza i tzw. Morowe powietrze oraz straszna klęska głodu, z powodu których ilość mieszkańców zmniejszyła się o połowę.

1655 - 1660

Najazd szwedzki i zniszczenie zamku książęcego.

1656

Pobyt króla szwedzkiego Karola Gustawa.

1666

Bratobójcza bitwa pod Mątwami w czasie rokoszu Jerzego Lubomirskiego przeciwko królowi Janowi Kazimierzowi.

1704

Drugi najazd szwedzki.

1756 - 1763

Wojna siedmioletnia i przemarsze wojsk moskiewskich, moskiewskich następnie wojsk cesarsko-niemieckich i pruskich, które niszczyły i zubożały Kujawy i Inowrocław.

1772

Zabór miasta przez Prusy w okresie rozbioru Polski.

1773

Groźny pożar, którego pastwą padło 160 domów.

1794

Kujawy czynnie popierają powstanie kościuszkowskie.

1802

Spalił się kościół św. Ducha i szpital.

1804

Pobudowano nowy budynek szpitalny św. Ducha.

1807 - 1815

Inowrocław należy do Księstwa Warszawskiego Warszawskiego władza w mieście znowu była w rękach Polaków.

1812

Gościł cesarz Francji Napoleon Bonaparte.

1815

Na mocy uchwały Kongresu Wiedeńskiego Inowrocław ponownie znalazł się pod zaborem pruskim.

1830

Mieszkańcy Kujaw i Inowrocławia popierają powstanie listopadowe.

1835

Przy wierceniu studni na głębokości 125 m natrafiono na solankę.

1840

Powstała pierwsza drukarnia w mieście.

1848

Czyniono próby opanowania koszar zajętych przez wojska pruskie i wyzwolenia Inowrocławia.

1860

Pobudowano gmach dla pierwszej szkoły średniej, obecnie Liceum Jana Kasprowicza.

1861

Rozpoczęło działalność Towarzystwo Rolnicze Inowrocławsko-Strzelińskie.

1863

60 mieszkańców Inowrocławia bierze udział w powstaniu styczniowym.

1869

Na polecenie władz pruskich została rozebrana 7 piętrowa - 38 m wysoka - wieża ratuszowa na rynku. W tymże roku natrafiono na sól kamienną.

1870

Oddano do użytku nowy szpital dla miasta i powiatu.

1873

Uruchomienie kopalni i warzelni soli oraz rozpoczęcie budowy inowrocławskiego węzła kolejowego.

1875

Założenie uzdrowiska.

1880

Zmarł założyciel uzdrowiska w Inowrocławiu dr Zygmunt Wilkoński.

1882

Uruchomiono fabrykę maszyn rolniczych i powstała fabryka sody na przedmieściu Inowrocławia w Mątwach.

1883

Wybuchła w mieście epidemia cholery, w czasie której zmarły 593 osoby, tj. 8% całej ludności.

1884

Powstało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół".

1899

Powstało nielegalne Towarzystwo Tomasza Zana, mające własny program samokształceniowy przeciwstawiający się akcji germanizacyjnej młodzieży polskiej, zwłaszcza wśród uczniów miejscowego gimnazjum.

1902

Pobudowana została miejska gazownia.

1904

Uruchomiono wodociągi miejskie.

1908

Pobudowano pierwszą elektrownię miejską.

1909

Wielka katastrofa z powodu zawalenia się korytarzy i krużganków inowrocławskiej kopalni soli.

1912

Powstała pierwsza drużyna harcerstwa polskiego im. Ks. Józefa Poniatowskiego.

1913

Uruchomiono linię tramwajową.

1918

Zorganizowano seminarium nauczycielskie i powstał Tajny Międzypartyjny Komitet Obywatelski, który czynił przygotowania do zbrojnego wystąpienia przeciwko władzy pruskiej.

1919

Powstanie wielkopolskie i wyzwolenie Inowrocławia spod zaboru pruskiego.

1921

2 tygodniowy strajk kolejarzy i robotników rolnych. Powstanie klubu sportowego "Goplania".

1922

Powstało Gimnazjum Żeńskie im. Marii Konopnickiej.

1924

Uruchomiono Hutę Szkła "Irena" i szyb Kopalni Soli przy ul. Poznańskiej.

1925

Inowrocław stał się miastem wydzielonym.

1926

Krwawa rozprawa policji z demonstracją robotniczą.

1927

Pobudowano gmach gimnazjum im. Marii Konopnickiej. Odbył się 3-tygodniowy strajk pracowników huty szkła.

1927

Zakończono budowę Zakładu Przyrodo-Leczniczego w Uzdrowisku.

1930

Dokonano odsłonięcia pomnika Jana Kasprowicza. Zakończono budowę Sanatorium Ubezpieczalni Krajowej przy ul. Wilkońskiego i rozpoczęto budowę lotniska.

1931

Utworzone zostało Muzeum Regionalne Kujaw Zachodnich.

1932

Powstał Związek Zawodowy Chemików i Aeroklub Kujawski.

1933

24.IX dokonano otwarcia lotniska cywilnego.

1935

Głodówka 20 byłych powstańców - bezrobotnych.

1937

Głodówka 42 bezrobotnych muszli koncertowej Parku Miejskiego. W tymże roku dokonano odsłonięcia pomnika dr Z. Wilkońskiego.

1939

Wybuch drugiej wojny światowej i zajęcie miasta przez wojska hitlerowskie (8.IX). 22.X hitlerowcy zamordowali w więzieniu inowrocławskim 56 polskich działaczy w tzw. krwawą noc.

1945

21.I wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej.

1947

Rozpoczęła działalność Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Kasprowicza, szkoła muzyczna oraz dokonano otwarcia Sanatorium Kolejowego.

1948

Rozpoczęto budowę Osiedla Nowego oraz rozbudowę szpitala miejskiego.

1954

Przystąpiono do rozbudowy Inowrocławskich Zakładów Sodowych.

1957

Uruchomione zostały Janikowskie Zakłady Sodowe w Jankowie koło Inowrocławia.

1959

Dokonano otwarcia Muzeum im. Jana Kasprowicza.

1961

Przystąpiono do rozbudowy Inowrocławskiej Fabryki Maszyn Rolniczych.

1964

Uruchomiono nowy szyb kopalni soli.

{loadposition Reklamaartykuldluga}

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:15

Zaloguj się by skomentować
Początek strony