Wydarzyło się w przeszłości

Nie mamy zapisanych wydarzeń z

25 lipca

Położenie

Plan Inowrocławia Plan Inowrocławia http://igrek.amzp.pl/details.php?id=1755368

Inowrocław jest starym grodem piastowskim, położonym na 52°48' szerokości geograficznej i na 18°24' długości wschodniej, na odwiecznej ziemi słowiańskiej, pradawnej siedzibie Polan. Miasto rozlokowało się na Równinie Inowrocławskiej. Jest to region w środkowej Polsce, stanowiący północno-wschodni fragment Pojezierza Wielkopolskiego o powierzchni 1540 km kwadratowych. Oddziela Kotlinę Toruńską od Pojezierza Gnieźnieńskiego i Pojezierza Kujawskiego.

 

Położenie Inowrocławia w Europie

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski wg Kondrackiego obszar Miasta Inowrocław należy do prowincji Niżu środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie, makroregionu Pojezierze Wielkopolskie oraz w końcowej klasyfikacji do mezoregionów Równina Inowrocławska i Pojezierze Gnieźnieńskie.

Równina Inowrocławska - mezoregion o całkowitej powierzchni 1 540 km2, leżący na północ od Pojezierza Kujawskiego. Ukształtowanie powierzchni mezoregionu stanowi płaska wysoczyzna morenowa o rzędnych wysokościowych 85-90 m n.p.m.

Pojezierze Gnieźnieńskie mezoregion o powierzchni 4 300 km2, położony na zachód od Równiny Inowrocławskiej. Mezoregion charakteryzują rozległe formy wklęsłe rynny subglacjalne.

Miasto Inowrocław leży w południowo wschodniej części województwa kujawsko - pomorskiego. W wyniku reformy administracyjnej z 1999 r. stało się gminą miejską. W większości jest otoczone przez gminę wiejską Inowrocław, tylko od zachodu sąsiaduje z gminą Pakość. Miasto Inowrocław zajmuje powierzchnię 30,42 km2. Zamieszkuje je 78 150 mieszkańców (2004 r.).

Pod powierzchniowymi osadami polodowcowymi, w podłożu Równiny Inowrocławskiej, występuje tektoniczny wał kujawski. W obrębie wału spotyka się na niewielkich głębokościach wysady solne i towarzyszące im źródła solankowe (Inowrocław, Ciechocinek). Powierzchnia równiny jest na ogół płaska, pokryta utworami morenowymi, o średniej wysokości 100 m n.p.m. W odróżnieniu od przyległych obszarów pojezierzy, Równina Inowrocławska pozbawiona jest jezior niemal całkowicie. Dzięki występowaniu żyznych czarnych ziem posiada bardzo dobre warunki naturalne do rozwoju produkcji rolne.

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:14

Zaloguj się by skomentować
Początek strony