Wydarzyło się w przeszłości

Nie mamy zapisanych wydarzeń z

28 września

Jakub Jasiński

Jakub Jasiński Jakub Jasiński Praca własna

Poeta, działacz i wybitny rewolucjonista, uczestnik powstania kościuszkowskiego. Pochodził on z drobnej szlachty kujawskiej. Urodził się w 1759 r. prawdopodobnie w Szarleju, gdzie ojciec jego był zarządcą klucza dóbr - Szarlej, Korczyn, Góra, Bożejewice. J. Jasiński przeszedł do historii jako bohater walk o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach Rzeczypospolitej szlacheckiej i przedstawiciel najbardziej wówczas radykalnych poglądów społecznych.

Zginął w 1794 r. śmiercią bohaterską w czasie obrony Pragi. Walcząc przeciwko Rosji carskiej Jakub Jasiński głosił hasła walki o wolność i równość obywatelską, wzywając do wspólnego działania Polaków, Litwinów i Białorusinów, bez różnic klasowych, wyrastając tym samym ponad swoją epokę.

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:18

Zaloguj się by skomentować
Początek strony