Wydarzyło się w przeszłości

25 czerwca

W 1922 roku w Solankach odbył się Zjazd Śpiewaków Okręgu Kujawskiego. Pierwsze miejsce zajął chór "Szarotka".
W 1927 roku w Inowrocławiu rozpoczął sie VIII Zjazd Katolicki, będący pierwszym w Polsce kongresem eucharystycznym. Uczestniczyli m.in. Prymas August Hlond oraz Urszula Ledóchowska, załozycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusowego Konającego, beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1983 r.
W 1959 roku zmarł Adam Chudziński (ur. 1889), znany inowrocławski kupiec, właściciel księgarni, a później papierniczego "Hermes".

Jan Jańczak

Jan Jańczak Jan Jańczak Praca własna

Urodził się 1.VII.1862 r. w Inowrocławiu. Z zawodu był on malarzem, brał czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym. Przez swoje odczyty i przemówienia narażał się często władzom pruskim.

W związku z tym w 1906 r. musiał wyjechać do Berlina, ale i tam aktywnie pracował w Towarzystwie Malarzy Polskich, Towarzystwie Przemysłowców polskich, był założycielem i pierwszym prezesem "Sokoła", członkiem zarządu okręgu berlińskiego Związku Towarzystw Przemysłowych i Rzemieślniczych, należał do Komitetu Politycznego. Po pierwszej wojnie światowej wrócił do Polski i mieszkał w Poznaniu.

Ostatnio zmieniany niedziela, 18 wrzesień 2016 07:18

Zaloguj się by skomentować
Początek strony